ความพึงพอใจของลูกค้ากับผลงานที่พิสูจน์แล้ว

Offshore

กลุ่มอุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะแหล่งพลังงานทางทะเล

Oil & Gas Petrochemical

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม

Chemical & Others

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีคอล และอื่นๆ