อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิต

Fundabac Filter
Centrifuge
Dryer
Thin Film Evaporator

Fundabac Filter

Dr. Müller AG เชี่ยวชาญระบบกรองประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีมากกว่า 3,500 ยูนิต ที่ใช้งานทั่วโลก

ดูเพิ่มเติม

Centrifuge

Ferrum Ltd.

 • เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ Pusher
 • เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ Scraper แนวนอน
 • เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ Scraper แนวตั้ง
ดูเพิ่มเติม

Hiller เครื่องแยกกาก

 • น้ำมันพืชและไบโอดีเซล
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ดูเพิ่มเติม

Dryer

Comessa มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เม็ดประเภทต่างๆของเครื่องอบแห้ง:

 • เครื่องอบแห้งแบบถังหมุนให้ความร้อนทางตรง
 • Fluid Bed ทั้งแบบคงที่และแบบสั่น
ดูเพิ่มเติม

Thin Film Evaporator

 • เครื่องระเหยแบบ Wiped Film
 • เครื่องระเหยแบบ Short path
 • สำหรับใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และในห้องทดลอง
ดูเพิ่มเติม