ระบบปั๊มสุญญากาศและเครื่องเป่าลม

Vacuum Pump
Blower

Vacuum Pump

Gardner Denver Nash ระบบปั๊มสุญญากาศและคอมเพรสเซอร์ขนาดตั้งแต่ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่งโมง ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่งโมง สุญญากาศสูงถึง 29” Hg

ดูเพิ่มเติม

Blower

Hoffman และ Lamson Multistage blowers ที่ครอบคลุมหลากหลายการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่เหมาะสมในการเพิ่มการผลิตและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ดูเพิ่มเติม