เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Thermal Rating program
Process Gas Cooling
Air Cooled Heat Exchanger
Enhance Tube Heat Exchanger 

Thermal Rating program

HTRI โปรแกรมเครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบการระบายความร้อน HTRI ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม

Xchanger Suite ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดอันดับการจำลองและ / หรือการออกแบบที่หลากหลาย ของอุปกรณ์การถ่ายโอนความร้อนรวมทั้ง shell-and-tube and non-tubular exchangers, air coolers and economizers, and fired heaters.

SmartPM ซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพ และให้การคาดการณ์ที่แม่นยำผ่านการสร้างแบบจำลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบละเอียด ช่วยให้วิศวกรสามารถตัดสินใจอย่างแม่นยำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

ดูเพิ่มเติม

Process Gas Cooling

Heat transfer solution in a wide range of challenging applications in petrochemical, chemical, and metallurgical process

ดูเพิ่มเติม

Air Cooled Heat Exchanger (ACHE)

Jord กับการออกแบบและติดตั้ง Air Cooled Heat Exchanger (ACHE) แรงดันสูงถึง 450 บาร์, อุณหภูมิตั้งแต่ -60 ° C ถึง 450 ° C, , toxic, lethal & hydrogen services, and viscous, high pour point services.

ดูเพิ่มเติม

Enhance Tube Heat Exchanger

Wieland กับโซลูชั่น Enhance Tube Heat Exchanger : inner-grooved, extruded finned and dual enhanced tubes และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในวัสดุต่างแตกต่างกัน ให้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม