ในขณะที่ทั่วโลกมีความพยายามที่จะพัฒนาสภาพภูมิอากาศให้กลับมาดียิ่งขึ้น และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

หนึ่งในวิธีนั้นคือการใช้ “Air Preheater” โดยอุปกรณ์นี้จะมีบทบาทสำคัญใน “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” ของระบบการเผาไหม้ (Combustion) และยังเป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถเคลมในส่วนของคาร์บอนเครดิต (Carbon Credited) ได้อีกด้วย สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของ Air Preheater ในอุตสาหกรรมกันนะครับ 

Air-Preheater คืออะไร?

อุปกรณ์ Air Preheater เป็น “อุปกรณ์ที่นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” โดยใช้ความร้อนที่จริงๆจะต้องปลอยทิ้ง เช่น ระบบในระบบก๊าซท่อไอเสียในเตาเผา หรือหม้อไอน้ำที่จะต้องปล่อยทิ้งแบบฟรีๆ เอาวนกลับมาอุ่น (Preheat) อีกรอบที่ขาเข้าของช่องทางเข้าของอากาศนั่นเองครับ ซึ่งส่งผลทำให้อากาศสำหรับเผาไหม้มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้เชื้อเพลิงติดไฟง่ายขึ้นและประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงขึ้นมากเลยครับ

ดังนั้นประโยชน์ คือ สามารถลดความร้อนสูญเสียจากเชื้อเพลิงไม่เผาไหม้ และลดอัตราอากาศส่วนเกินได้ โดยปกติแล้ว Air Preheater ส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้หลังจาก Enonomizer (อุปกรณ์อุ่นน้ำร้อนโดยเอาความร้อนเหลือทิ้ง) ในหม้อไอน้ำขนาดเล็ก แต่ว่าอุปกรณ์ Economizer เพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอครับ

ภาพแสดงหลักการทำงานในการแลกเปลี่ยนความร้อนของ Air Preheater

ประโยชน์ของ Air-Preheater มีอะไรบ้าง?

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

อุปกรณ์ Air Preheater จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้อย่างมาก โดยการอุ่นอากาศก่อนที่จะเข้าสู่เตาเผา หรือหม้อต้ม ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ Air Preheater จะลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ ส่งผลทำให้การใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพนี้นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากเชื้อเพลิงถูกเผาน้อยลงเพื่อสร้างความร้อนในปริมาณที่เท่ากัน

2.ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ Aire Preheater นี้ มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิของก๊าซที่ออกจากปล่อง ส่งผลโดยตรงในการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และมลพิษอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มลพิษในอากาศสูงขึ้น และทำให้สภาพภูมิอากาศแย่ลงครับ

3. เพิ่มกำลังการผลิต

นอกจากนี้ Air Preheater ยังสามารถช่วเพิ่มกำลังการผลิตของเตาเผา หรือระบบการเผาไหม้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับ โดยการอุ่นอากาศเผาไหม้ส่งผลให้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนโดยรวมของเตาเผาจะเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ทำให้ได้ปริมาณความร้อนที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบเตาเผาที่มีอยู่ และได้ผลผลิตที่มากขึ้น

4. ความหลากหลายในการนำไปประยุกต์ใช้

อุปกรณ์ Air Preheater สามารถรวมเข้ากับระบบการเผาไหม้ต่างๆในโรงงาน รวมถึงเตาเผาในโรงไฟฟ้า (Fire Heater) หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) และเตาเผาขยะ การออกแบบที่หลากหลายช่วยให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในระบบที่มีอยู่ได้ “ทำให้สามารถอัพเกรดระบบที่มีอยู่เดิม” โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบเป็นเวลานานๆ อีกด้วยนะครับ ซึ่งข้อดีเหล่านี้ทำให้สามารถเราสามารถนำอุปกรณ์อย่าง Air Preheater ไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยในการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับ

บทสรุปส่งท้าย

อุปกรณ์ Air Preheater เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ลดการใช้พลังงาน ลดอุณหภูมิของก๊าซไอเสีย ซึ่งเป็นต้นทุนและพลังงานหลักของโรงงานอุตสาหกรรมเลยครับ และยังมีประโยชน์มากมายสำหรับความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต จึงเป็นวิธีการและเทคโนโลยีที่ดีมากๆอย่างนึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำ Air Preheater ไปใช้ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ทำให้เกิดอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานเร่งปฏิบัติตามในช่วงนี้อีกด้วยครับ