ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ
โพรเซส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส เกี่ยวกับเรา
ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ
โพรเซส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือก โพรเซส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส

เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
เราทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของเทคโนโลยีในแต่ละสาขา

เพื่อสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Process
Review & Study

Technology
Improvement &
Energy Saving

Services
& Spare Part

Customers Group

Offshore

กลุ่มอุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะ
แหล่งพลังงานทางทะเล

Oil & Gas
Petrochemical

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียม

Chemical &
Others

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีคอล และอื่นๆ

ความพึงพอใจของลูกค้ากับผลงานที่พิสูจน์แล้ว